Planowane zmiany w Kodeksie pracy w zakresie rodzaju umowy o pracę

13.10.2022 | Wiadomości

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się niedawno projekt dotyczący planowanych zmian w Kodeksie Pracy. Aktualnie jest on na etapie opiniowania przez poszczególne Komisje i Radę Ministrów. Zawiera szereg zmian związanych z zatrudnianiem pracowników.

Okres próbny

Zgodnie z nowym projektem fundamentalnej zmianie zostaną poddane zasady zawierania umowy na okres próbny. Przede wszystkim czas jej trwania będzie uzależniony, co do zasady, od okresu na który mamy zamiar zatrudnić pracownika. Odpowiednio – w przypadku zawarcia umowy na czas określony na czas krótszy niż 6 miesięcy, umowa na okres próbny będzie mogła trwać miesiąc, natomiast w przypadku woli zatrudnienia pracownika na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy, umowa na okres próbny może trwać 2 miesiące. Możliwe będzie jednak wydłużenie wskazanych okresów o miesiąc, w przypadku gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy. Jednocześnie wprowadzono możliwość przedłużenia umowy na okres próbny o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Na marginesie warto wspomnieć, iż umowa na okres próbny będzie mogła być ponownie zawarta przez te same strony jedynie w sytuacji zatrudnienia pracownika do wykonywania innego rodzaju pracy.

Umowa na czas określony

Najbardziej doniosłą zmianą wydaje się być planowany obowiązek wskazywania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy o pracę na czas określony (dotychczas dotyczyło to jedynie umów na czas nieokreślony). Jednocześnie wprowadzony zostanie obowiązek zawiadamiania na piśmie organizacji związkowej o planowanym wypowiedzeniu umowy o pracę, a także możliwość odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z żądaniem o przywrócenie do pracy.

Wniosek o zmianę warunków pracy

Projekt zakłada również możliwość wystąpienia przez pracownika, zatrudnionego u pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (uprawnienie będzie przysługiwać raz w roku kalendarzowym). Instrument ten dostępny będzie tylko do pracowników, świadczących pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Pracodawca zobowiązany będzie, w miarę możliwości, do uwzględnienia takiego wniosku. Będzie on musiał udzielić odpowiedzi na taki wniosek w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl