Preferencja podatkowa dla programistów: ulga podatkowa IP BOX

21.08.2020 | Wiadomości

Ulga podatkowa IP BOX (ang. skrót IP: intellectual property – własność intelektualna), to preferencja podatkowa, z której mogą skorzystać programiści, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, jak i spółki zajmujące się produkcją i rozwojem oprogramowania. Dzięki tej uldze istnieje możliwość zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego.

Warunki zastosowania ulgi

Programista może skorzystać z tej ulgi pod warunkiem, że jego prace można uznać za pracę badawczo-rozwojowe. Oznacza to, że z ulgi mogą korzystać ci programiści, którzy w swojej pracy dążą do ulepszania istniejących rozwiązań w oparciu wiedzę pochodzącą z badań i doświadczeń. Ministerstwo Finansów wskazuje, że za takie prace można uznać przykładowo, tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków, projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach, działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci, tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki, tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń. Zatem, co do zasady, z ulgi mogą korzystać wszyscy Ci programiści, którzy tworzą programy komputerowe w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
Z preferencyjnej stawki podatkowej (5%) mogą korzystać dochody z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej lub ze sprzedaży oprogramowania. Inne przychody (np. z tytułu świadczenia usług) podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Ocena kwalifikacji do zastosowania ulgi

Aby móc określić, czy dany podmiot może skorzystać z ulgi IP BOX, należy dokonać dokładnej, indywidualnej oceny podatnika. Istnieje bowiem ryzyko, że zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej może być przedmiotem kontroli organów podatkowych. W związku z tym, przed zastosowaniem ulgi, zalecamy dokonanie weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi przez dany podmiot. Istnieje również możliwość wystąpienia do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
Mimo, że powyższe warunki mogą wydawać się skomplikowane, z ulgi może skorzystać większość firm prowadzących działalność z zakresie tworzenia programowania.

Jak możemy pomóc?

  • Opracowanie procedury w celu wdrożenia IP BOX oraz wsparcie prawne we wdrożeniu procedury,
  • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • Przygotowanie kalkulacji, ewidencji oraz właściwych deklaracji lub zeznań podatkowych,
  • Wsparcie prawne w procesie ochrony praw własności intelektualnej (np. uzyskanie patentu).

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl

Szymon Murawski

Doradca podatkowy
+48 669 492 444 | s.murawski@kglegal.pl