Sukces Kancelarii

13.09.2021 | Wiadomości

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 13 września 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszych klientów.

Sąd w pierwszej kolejności USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego (frankowego), a następnie stosując teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz naszych klientów dochodzone roszczenia pieniężne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jak również zasądził od Banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów procesu, w tym również kosztów zastępstwa procesowego.

Warto również dodać, że była to wyjątkowa sprawa, gdyż Sąd wydał wyrok w oparciu jedynie o dokumenty zgromadzone w aktach spawy, odstępując jednocześnie od przesłuchiwania świadków i Stron.

Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów!

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg.