Sukces Kancelarii

24.11.2021 | Wiadomości

Kolejny sukces w sprawach frankowych 

Nieważność umowy frankowej oraz zasądzenie od banku dochodzonych roszczeń pieniężnych. 

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 listopada 2021 roku, w sprawie naszej klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawne GE Money Bank S.A.), Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszego Mandanta. 

Sąd w pierwszej kolejności USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego (frankowego) zawartej przez naszego Klienta z GE Money Bank, a następnie stosując teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz naszego Mocodawcy dochodzone roszczenia pieniężne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jak również zasądził od Banku na rzecz naszego klienta zwrot kosztów procesu, w tym również kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty za stawiennictwo świadka.

Warto również dodać, że niniejsza sprawa – od złożenia pozwu do wydania wyroku trwała zaledwie półtora roku, mimo warunków pandemicznych. 

Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów.

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg oraz prawnik Adam Wawrzeńczyk.