Rejestr Urbanistyczny

Rejestr Urbanistyczny

Dziś zajmiemy się analizą przepisów wprowadzających Rejestr Urbanistyczny, wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Nowelizacja)