Obsługa procesu budowlanego

Dział nieruchomości oferuje kompleksowe wsparcie prawne podczas procesu budowlanego, zarówno w zakresie relacji i współpracy między uczestnikami procesu budowlanego (inwestorem, generalnym wykonawcą, architektem, podwykonawcami), jak i reprezentacji klientów przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Pomagamy naszym klientem w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych wydawanych w procesie budowlanym, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o warunkach zabudowy. Wspieramy ich także na etapie uzgadniania tych decyzji z organami ochrony zabytków, czy środowiska. Analizujemy również poprawność wydanych decyzji administracyjnych celem oszacowania ryzyk związanych z prowadzeniem na ich podstawie procesu budowlanego.

Tworzymy umowy o prace projektowe, generalne wykonawstwo, umowy podwykonawcze oraz wszelkie inne, które występują w procesie budowlanym. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji tych umów oraz w czasie ich wykonywania.

W razie sporu między uczestnikami procesu budowlanego reprezentujemy naszych klientów na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

DOŚWIADCZENIE

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości objętych ochroną konserwatorską
i
stała obsługa prawna w siedzibie warszawskich deweloperów
i
obsługa sporów sądowych związanych z procesem budowlanym o znacznej wartości przedmiotu sporu
i
przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane wieloetapowych inwestycji deweloperskich
i
Przygotowywanie i opiniowanie umów o prace projektowe

Lider Zespołu

Zespół