Pomysł KNF na ugody Banków z Frankowiczami

10.12.2020 | Wiadomości

Kilka dni temu, Przewodniczący KNF – Pan Jacek Jastrzębski poinformował opinię publiczną, że znalazł idealne „lekarstwo” na tzw. spory frankowe.

W swoich wypowiedziach Przewodniczący KNF podkreślił m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego proponuje Bankom, aby te zaczęły proponować Kredytobiorcom atrakcyjne warunki ugód sądowych. Ponadto, wskazał że takie działanie ma uchronić sektor bankowy przed dalszą falą porażek w Sądach i ogromnymi kosztami ponoszonymi przez Banki. Jednocześnie Przewodniczący KNF dodał, że osiągnięcie kompromisu w sprawach „frankowych” przyniesie finalnie korzyść wszystkim Stronom.

Z wypowiedzi Przewodniczącego KNF można wywnioskować, że rozwiązanie zaproponowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego:

1) uwzględnia interes Kredytobiorców;

2) zapewnia bezpieczeństwo sektora bankowego;

3) ma na względzie sprawiedliwość względem Kredytobiorców złotowych – nie powinni się oni znaleźć w mniej korzystnym położeniu, aniżeli gdyby kilkanaście lat temu zdecydowali się na zawarcie umowy kredytowej w innej walucie niż PLN.

W związku z powyższym, Przewodniczący KNF wskazał, że: „punktem odniesienia byłby kredyt złotowy, oprocentowany według odpowiedniej stopy referencyjnej WIBOR, powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w której udzielony został kredyt walutowy”. W takiej sytuacji należałoby sporządzić symulację kredytu – ile kosztowałby konsumenta kredyt złotowy zaciągnięty kilka lat temu, w sytuacji gdy zaciągany był faktyczny walutowy – w CHF.

Takie – zaproponowane przez Przewodniczącego KNF – rozwiązanie prowadzi do uniknięcia niesprawiedliwych względem Kredytobiorców działań, żądania przez pozwane Banki od Konsumentów dodatkowych kwot z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, jak również dzięki podjęciu zaproponowanych działań, można odejść od tanich kredytów (przy zasądzeniu przez Sąd nieważności umowy kredytowej). Ponadto, jest to ostatni moment na podjęcie działań w tym zakresie, aby uniknąć narastania sporów oraz nieporozumień pomiędzy Bankami oraz Kredytobiorcami.

Jednocześnie należy wskazać, że ugody proponowane przez Bank Konsumentom, osiągną sukces tylko i wyłącznie w chwili, kiedy będą one korzystne pod względem ekonomicznym oraz prawnym (uniknięcie postępowania sądowego) dla Konsumentów. W tej sytuacji, najbardziej istotne będzie to jaką ofertę Bank przedstawią Kredytobiorcom. Przewodniczący KNF podkreślił, że kluczowym jest wyeliminowanie niejasności, ryzyka prawnego oraz postępowań sądowych.

Mikołaj Badziąg

Adwokat
+48 519 771 545 | m.badziag@kglegal.pl