Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2021 roku

16.09.2020 | Wiadomości

W dniu 15 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje także wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Na mocy decyzji Rady Ministrów stawka godzinowa wzrośnie w 2021 roku z 17 zł do 18,30 zł, czyli o 1,30 zł.

Z punktu widzenia pracodawców wprowadzone zmiany są niezwykle istotne, bowiem stawka płacy minimalnej wpływa na kwotę wolną od potrąceń, odszkodowania uregulowane w kodeksie pracy, odprawę z tytułu zwolnień grupowych czy dodatek za pracę w porze nocnej.

Karolina Bogumił‑Łagowska

Radca prawny
+48 797 661 729 | k.bogumil@kglegal.pl