Sukces Kancelarii

20.10.2021 | Wiadomości

Kolejny sukces w sprawach frankowych – nieważność umowy frankowej oraz zasądzenie od banku dochodzonych roszczeń pieniężnych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 20 października 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko Bankowi Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny wydał wyrok w całości korzystny dla naszej Mandantki.

Sąd w pierwszej kolejności USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego (frankowego), a następnie stosując teorię dwóch kondykcji zasądził od Banku na rzecz naszej Mocodawczyni dochodzone roszczenia pieniężne wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, jak również zasądził od Banku na rzecz naszej klientki zwrot kosztów procesu, w tym również kosztów zastępstwa procesowego.

Warto również dodać, że w niniejszej sprawie, nasza klientka otrzymała już wcześniej pozytywne postanowienie o zawieszeniu spłacania rat kredytowych na czas trwania postępowania (postanowienie jest prawomocne).

Cieszymy się niezmiernie i oczekujemy kolejnych sukcesów!

Sprawę prowadzi aplikant adwokacki Mikołaj Badziąg.