Sukces Kancelarii

26.03.2020 | Wiadomości

W wyniku starań działu procesowego kancelarii Kijewski, Graś sp.k., Sąd Okręgowy w Warszawie, oddalił żądanie zapłaty ponad 9 mln zł wytoczonego przeciwko znanemu deweloperowi tytułem rzekomo niezapłaconego wynagrodzenia.

Sąd I instancji niemal w całości podzielił argumentację przedstawioną przez prawników kancelarii. Uznał między innymi, że Powódka nie posiadała legitymacji czynnej do wytoczenia powództwa, bowiem nie doszło do nabycia przez Powódkę wierzytelności na podstawie cesji wobec rażąco nie ekwiwalentnej ceny i rażąco niekorzystnych warunków umownych. Sąd podzielił również argumentację Pozwanej odnoszącą się do błędnego rozumienia zapisów umowy sprzedaży.

Właściwa linia obrony praw dewelopera przyjęta przez prawników kancelarii doprowadziła ostatecznie do całkowitego oddalenia roszczeń Powódki i tym samym ogromnego sukcesu.

Gratulacje dla adwokata Marcina Zawistowskiego oraz aplikanta adwokackiego Jakuba Gawłowskiego!