Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania nie oznacza umorzenia długów i nie musi wiązać się z definitywnym zakończeniem sprawy. Wierzycielowi przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sukces Kancelarii

Sukces Kancelarii

r. pr. Jadwiga Kędzierska oraz adw. Marcin Zawistowski uzyskali zabezpieczenie kilku nieruchomości polegające na zakazie ich zbywania i obciążania (oraz wpisie stosownych wzmianek do ksiąg wieczystych)