Postępowania sądowe

Świadczymy kompleksowe wsparcie związane ze sporami sądowymi począwszy od analizy sytuacji faktycznej i prawnej klienta, poprzez przedstawienie możliwych wariantów postępowania i ocenę korzyści oraz ryzyka i kosztów związanych z każdym z nich, przez negocjacje na prowadzeniu postępowania sądowego na terenie całej Polski skończywszy. Aby umożliwić klientom zwycięstwo, prowadzimy postępowania zabezpieczające oraz egzekucyjne.

Zespół reprezentuje klientów w kilkuset postępowaniach sądowych głównie na terenie Warszawy z tak różnych dziedzin jak: roszczenia z rękojmi, zwrot bezpodstawnego wzbogacenie na skutek nie zawarcia umowy przyrzeczonej, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia wobec nieważności umowy, zapłata dodatkowej ceny za nabyty grunt, stwierdzenie zgonu z wątkiem międzynarodowym, stwierdzenie nabycia spadku z wątkiem międzynarodowym, podział majątku, sprawy wekslowe związane z bezumownym korzystaniem z rzeczy i kara umowną za brak zwrotu przedmiotu leasingu, wypadki komunikacyjne w tym ze skutkiem śmiertelnym, zapłata za dodatkowe roboty budowlane, odszkodowanie za brak właściwej konserwacji budynku, czynsz najmu skuterów elektrycznych, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia wobec odstąpienia od umowy kredytowej, wyrównanie udziału występującego wspólnik i inne.

W codziennej pracy z zarządami, menedżerami oraz szeregowymi pracownikami udzielamy przemyślanych i trafnych porad prawnych z zakresu prawa umów, windykacji, prawa pracy oraz upadłościowego i karnego. Korzystamy ze zdobytego doświadczenia aby zaprezentować rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta, korzystając z różnych dziedzin prawa.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dzięki współpracy z doradcami podatkowymi, biegłymi z zakresu rachunkowości oraz wyceny i wypadków, komornikami, notariuszami i tłumaczami.

Dbamy o poczucie spokoju i bezpieczeństwa naszych klientów poprzez utrzymywanie bieżącego kontaktu telefonicznego oraz osobistego i e-mail.

Mówimy i piszemy w sposób czytelny oraz rozumiemy biznes naszych klientów.

DOŚWIADCZENIE

Fundamentem pracy zespołu jest wiedza, pasja i zaangażowanie, tak aby wypełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

W ramach prowadzonych spraw możemy pochwalić się:

i
oddalenie wielomilionowych roszczeń na podstawie zarzutu sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego
i
oddalenie powództwa o zapłatę z art. 299 k.s.h. przeciwko członkowi zarządu w oparciu o zarzut braku szkody, nadużycia prawa oraz przedawnienia
i
zawarcie szeregu ugód na skutek wszczęcia postępowania zabezpieczającego roszczeń z faktur
i
uzyskanie zabezpieczenia nieruchomości poprzez zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie zarzutu potrącenia
i
oddalenie powództwa o zapłatę na podstawie umowy na prawie austriackim wobec stwierdzenia przejścia praw i obowiązków
i
oddalenie powództwa o zapłatę występującego wspólnika w oparciu o opinię biegłego oraz zeznania pozwanych
i
zwrot bezpodstawnego wzbogacenia polegającego na zwrocie zadatku

Lider Zespołu

Zespół