Windykacja

W obliczu bieżących wydarzeń dotyczących panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii, wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostało narażonych na utrudnienia w funkcjonowaniu na rynku na dotychczasowych zasadach. Wielu z tych przedsiębiorców spotkają problemy z zachowaniem płynności finansowej oraz regulowaniem zaciągniętych zobowiązań. Pojawiający się kryzys powoli zaczyna dotykać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmioty działające w ramach dużych spółek osobowych czy kapitałowych. Obecna sytuacja rodzi wiele pytań oraz wątpliwości, między innymi tych dotyczących możliwości uzyskania zapłaty za usługi wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na pytanie: czy ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od dnia 25 marca 2020 r., obejmują również dojazd pracowników do pracy?

Ograniczenia wprowadzone od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie obejmują pracowników, którzy dojeżdżają do pracy jednym środkiem transportu.

Zmiany terminów

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 kwietnia 2020 r. podmioty posiadające status dużego przedsiębiorcy zamiast deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K miały obligatoryjnie przesyłać do urzędu skarbowego elektroniczny JPK_VAT. Ministerstwo Finansów wskazywało, że zmiany w tym zakresie to jeden z etapów uszczelniania systemu VAT, walki z nadużyciami podatkowymi i wystawianiem pustych faktur.

System dozoru elektronicznego – opis obecnego stanu prawnego oraz projektu nowelizacji

Dozór elektroniczny to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostaje zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować w szczególności czy skazany przebywa w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary w godzinach wyznaczonych przez sąd.